query("SELECT id,naslov,alias FROM tbl_stranice_".$jezik." WHERE novost = 0 AND parent_id=0 AND id<>17 ORDER BY poredak"); ?>


Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  • Naziv projekta : JAČANJE PROIZVODNIH KAPACITETA I KONKURENTNOSTI OBRTA „HLAD“ KUPOVINOM NOVOG STROJA
  • Kratki opis projekta: Svrha projekta je jačanje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti obrta HLAD. Planom razvoja za slijedeće petogodišnje razdoblje kao jedan od glavnih smjerova zacrtali smo porast udjela proizvodnje određenim tiskarskih proizvoda u ukupnom prihodu zbog rastuće potražnje na tržištu susjednih županija. Za ostvarivanje plana proizvodnje najveći problem nam je rezaći stroj koji nam nedostaje u proizvodnji. Ovim projektom planiramo kupiti taj stroj.
  • Cilj projekta: Rast ukupnog prihoda obrta, ukupnog izvoza i povećanje broja zaposlenih u 2019.g. u odnosu na 2015.g.
  • Rezultati projekta: Kupljen 1 stroj, 1 objava na web stranici obrta, izrađen 1 plakat, 1 provedena nabava za vanjskog konzultanta, izrađena 2 izvješća, izrađena 2 zahtjeva za nadoknadom sredstava
  • Ukupna vrijednost projekta: 347.280,00 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 294.728,17 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 02.11.2017. do 02.05.2018.g.
  • KONTAKT OSOBA: Dražen Hlad, tel. 0913394141, e-mail: hlad@hlad.hr

POVEZNICE:

www.strukturnifondovi.hr

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hr/funding/erdf/